КОНТАКТИ

Дом здравља“Лопаре“Лопаре
Улица Мајке Ангелине 25.
75240 Лопаре

E-mail: domzdravljalo@teol.net

Телефони
Централа: 055/650-099 и 055/650-171,
Факс: 055/650-183,
Директор: 055/650-024,
Служба Породичне медицине и Служба Хитне медицинске помоћи: 055/650-004 и 055/422-999,
Амбуланта у Прибоју 055/664-199.