О НАМА

ЈЗУ ДОМА ЗДРАВЉА“ЛОПАРЕ“ЛОПАРЕ

Послије Другог свјетског рата у Лопарама у једној малој приземној згради ординирао је доктор-њемачки заробљеник Рудолф Корнарцкер. Након неколико година амбуланта је пресељена у једну бољу зграду у којој је све до 1953. године, ординирао рус др Тољарна. Њему је асистирао један болничар и једна бабица. Почетком педесетих година саграђена је једна велика зграда која је и данас у упореби. Уовој згради биле су смјештене све службе здравствене дјалатности: ординација опште праксе, лабораторија, рентген кабинет, зубна амбуланта са зубном техником. На спрату ове зграде успостављен је стационар са породилиштем са четрдесетак кревета.Назив ове установе био је Здравствена станица Лопаре. Негдје почетком 1953. године, у Лопаре је дошао др Звонимир Анић и постављен је за управника. Године 1974. ова здравствена установа региструје се у суду под називом Дом здравља“Др Роса Хаџивуковић“Лопаре. За директора је постављен др Боривоје Павловић, а за помоћника директора Ристо Савић.Број запослених у Дому здравља равномјерно је растао да бих под крај осамдесетих година премашио стотину, укључујући и подручне амбуланте: Прибој, Корај, Челић, Вражиће и Шибошницу.Број љекара био је седам-осам и два стоматолога. Почетак 1970. године и средина 1980. године, био је период интезивне изградње здравствених објеката. Тада су изграђени : диспанзерска зграда са кухиљом, зграда Дом здравља, Амбуланта Прибој, Амбуланта Корaј, и Амбуланта Шибошница.
Године 1994., Дом здравља је уписан у судски регистар код Основног суда у Бијељини под називом Јавна здравствена установа Дом здравља“Лопаре“Лопаре, како се и данас зове. У ЈЗУ Дому здравља“Лопаре“Лопаре данас постоје слиједеће службе: Служба породичне медицине која има седам тимова породичне медицине, Служба Хитне медицинске помоћи, Служба лабораторијске дијагностике, Стоматолошка служба, Служба РТГ дијагностике, Хигијенско епидемиолошка служба и подручне амбуланте у Прибоју, Мртвици, Бобетном Брду, Корају, Брусници и Пиперима.