О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЈЕШТАВАЈУ СЕ ОСИГУРАНИЦИ ЈЗУ ДОМА ЗДРАВЉА “ЛОПАРЕ“ ЛОПАРЕ ДА СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА ОД 01.07.2017. ГОДИНЕ РАДИ У ДВИЈЕ СМЈЕНЕ.

ПРВА СМЈЕНА РАДИ СВАКИ РАДНИ ДАН ОД 7-15 ЧАСОВА, А ДРУГА ОД 10-18 ЧАСОВА.

JАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА“ЛОПАРЕ“ЛОПАРЕ

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЈЕШТАВАЈУ СЕ ОСИГУРАНИЦИ ЈЗУ ДОМА ЗДРАВЉА“ЛОПАРЕ“ЛОПАРЕ, ДА ОД 23.06.2017. ГОДИНЕ, УЗОРКЕ УРИНОКУЛТУРЕ, УЗОРКЕ БРИСА ГРЛА, НОСА И РАНЕ МОГУ СЛАТИ, А ТАКОЂЕ И ПОДИЗАТИ ГОТОВЕ НАЛАЗЕ ПРЕКО ХИГИЈЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ ЈЗУ ДОМА ЗДРАВЉА“ЛОПАРЕ“ЛОПАРЕ.
НАКНАДА ЗА ПРУЖЕНУ УСЛУГУ НОШЕЊА НАВЕДЕНИХ УЗОРАКА И ПОДИЗАЊА НАЛАЗА ИЗНОСИ 10,00 КМ.
ЗА СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПОЗВАТИ БРОЈ ТЕЛЕФОНА 055/650-171.
ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА“ЛОПАРЕ“ЛОПАРЕ

Свечано отворена амбуланта у Мртвици

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Драган Богданић, начелник општине Лопаре др Радо Савић и директор Дома здравља Лопаре Желимир Нешковић свечано су отворили новоизграђену амбуланту породичне медицине у Мртвици код Лопара у чију је изградњу уложено 160.000 КМ. Continue reading

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Техничка служба брине се о одржавању објекта, инсталација, опреме. Обавља послове одржавања возног парка, одржавања хигијене и др.

Возачи

Душко Цвијетиновић,

Цвјетан Шакотић,

Перо Лукић,

Здравко Томић.

 

Спремачице

Јованка Томић,

Слободанка Митрић,

Ђука Петровић,

Гоја Лазић,

Милена Стевић.

 

Домари

Василије Пекић,

Душан Медић.

СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

Служба заједничких послова. У оквиру ове службе се обављају послови директора дома здравља, послови главне сестре, економско-финансијски, рачуноводствени, правни, кадровски послови, административни послови, те послови праћења и унапређења сигурности и квалитета здравствених услуга.

Др Желимир Нешковић, доктор медицине- директор установе,
Живана Тошић,виши санитарни техничар- главна сестра установе,
Марица Влачић, дипломирани правник,
Гордана Радојевић, технички секретар,
Милица Драшковић, шеф рачуноводства,
Борка Савић, благајник.

СЛУЖБА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ

Служба породичне медицине, кроз тимове породичне медицине, преузима обавезу пружања сеобухватне здарвствене заштите за одрaсло становништвом као и дио обавеза које се односе на здравствену заштиту жена и дјеце.Тим породичне медицине свеобухватну здравствену заштиту пружа кроз низ мијера и активности:
-промоција здравља, здравих стилова живота, здраве радне и животне средине,
-превенцију заразних и масовних незаразних обољења кроз активности усмјерене на рано откривање фактора ризика,
-рано откривање обољења и примјена одговарајућих терапијских процедура и превенцију компликација,
-дио услуга тим пружа у стану обољелог, посебно када се ради о поливалентној њези, лицима старије доби и лицима са посебним потребама,
-сарађује како са другим тимовима породичне медицине тако и са тимовима и здравственим установама вишег рефералног нивоа у циљу унапређења квалитета здарвствене заштите.

СЛУЖБА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ
У Служби породичне медицине ради седам тимова породичне медицине.
ТИМ1
Др Радија Томић, специјалиста медицине рада,
Милена Нешковић, медицинска сестра-техничар,
Мићо Радић, медицинска сестра-техничар.

ТИМ2
Др Илија Јовић, специјалиста опште медицине,
Нада Прелић, педијатријска сестра,
Слађана Лазаревић, медицинска сестра-техничар.

ТИМ3
Др Оливера Рикић- Илић, специјалиста породичне медицине,
Слободанка Томић, медицинска сестра-техничар,
Крстина Миловановић, медицинска сестра-техничар.

ТИМ4
Др Борка Гаврић, специјалиста клиничке биохемије,
Мира Сарић, медицинска сестра – техничар,
Стана Васић, медицинска сестра – техничар.

ТИМ5
Др Нада Шакотић, специјалиста школске медицине,
Весна Јовић, медицинска сестра – техничар,
Стојка Сарић, педијатријска сестра.

ТИМ6
Др Јелена Мићић, специјалиста породичне медицине
Раденка Бојкић, педијатријска сестра и стоматолошка сестра.

ТИМ7
Др Драган Чубрило, доктор медицине
Борка Василић-медицинска сестра- акушер.